Skip site news

Site news

Picture of HUTON Admin
Obavestenje
by HUTON Admin - Monday, 5 June 2017, 10:45 AM
 

Research methods in rehabilitation and ethics

Studenti koji nisu prisustvovali praktičnoj nastavi treba da napišu seminarski rad i na taj način steknu uslov za potpis.

Tema seminarskog rada : INSTRUMENTALNI I KLINIČKI TESTOVI U FUNKCIONALNOJ PROCENI GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA KOD PACIJENATA POSLE MOŽDANOG UDARA

Rukovodilac nastave: Prof dr Ljubica Konstantinović

 
Picture of HUTON Admin
Rezultati ispita
by HUTON Admin - Tuesday, 16 May 2017, 4:53 PM
 

NAUČNO ISTRAŽIVAČKE METODE U REHABLITACIJI I BIOETIKA

 
Picture of HUTON Admin
Rezultati ispita
by HUTON Admin - Tuesday, 16 May 2017, 4:52 PM
 

METODE PROCENE FUNKCIONALNE ONESPOSOBLJENOSTI