Тема курса јесте механика серијских робота. Бавићемо се претежно начином њиховог рада и теоријским основама њиховог функционисања. Поред тога, направићемо осврт на њихову примену у рехабилитацији.